(Nincs cím)

Események betöltése

Események 2020. május hónapban

Események keresése és nézet választás

Esemény nézet navigáció

  • Sajnos nincs találat.

Calendar of Események

Calendar of Események
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A beiratkozási lehetőség

A Tornyospálcai Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete Ilk község területe. Beiratkozásra minden év áprilisában 2 nap áll rendelkezésre, a fenntartó által meghatározott időpontban. Az iskolába külön felvételi nincs. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 8

A hétvégi házi feladatok, a dolgozatírás szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai A házi feladat (szóbeli, írásbeli) szükségszerű részét képezi a tanulási folyamatnak, hiszen a tanórán elsajátított tanagyag rögzítését, elmélyítését szolgálja. A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a tanító és a tanár a tanuló életkori sajátosságainak, képességének és tantervi követelményeknek figyelembevételével határozza meg. A házi feladatot a nevelő óráról órára kijelöli. Külön …

Olvass tovább

A nevelő és oktató munkát segítők száma

Feladatkör Végzettség Szakképzettség Iskolatitkár Egyetem Történelem szakos tanár Karbantartó Szakmunkásképző kőműves Takarító Általános iskola  

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Munkakör Végzettség Szakképzettség 1. pedagógus Tanító, Alsós munkaközösség vezető Főiskola Tanító – orosz szakkollégium 2. pedagógus  Tanító Főiskola Tanító – rajz műveltségi terület Főiskola Fejlesztőpedagógus 3. pedagógus  Tanár Főiskola Matematika – Földrajz Egyetem Földrajz Főiskola Tanító – magyar műveltségi terület Szakvizsgázott pedagógus – Közoktatási vezető 4. pedagógus Tanár, Tagintézmény-vezető Főiskola Biológia – Földrajz Főiskola Számítástechnika …

Olvass tovább

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Mindennapos testnevelés: a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a következőt tartalmazza: (11) *  Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra a) a …

Olvass tovább

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

Az étkezéséért a szülő külön jogszabályban megállapított térítési díjat fizet. Az étkezési térítési díjat mindig előre kell befizetni, minden hónap 15. napjáig. 2018. 04. 01-től Étkezés Térítési díj (ÁFA-val) Tanulói Tízórai:  55 Ft Ebéd:  330 Ft Uzsonna:  55 Ft Napi étkezés:  440 Ft Felnőtt Alkalmazottak számára (ebéd):  660 Ft Vendégek számára (ebéd):  715 Ft  

Alapítványunk

Tisztelettel kérjük – ha teheti – ajánlja fel adója 1%-át az Ilki Általános Iskolásokért Alapítvány javára. Miért nekünk adja az 1%-ot? Rendszeresen támogatjuk tanulóink kulturális rendezvényeken való részvételét (iskolai kirándulás, színház, emlékhelyek látogatása, helyi rendezvények szervezése). Fedezzük a tanulmányi versenyek nevezési díját. Szép, esztétikus, tanulóbarát környezetet biztosítunk tanulóink számára. Az eredményesen versenyző, teljesítő tanulókat ebből …

Olvass tovább

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Tanulólétszám 143 143 138 131 138 145 Osztályok száma 8 8 8 8 8 8 Átlaglétszám 18 18 17 17 17 18 Tanév közben távozott 3 0 Tanév közben érkezett 5 Évismétlők száma 10 11

Az iskolai tanév helyi rendje

A szorgalmi idő (a 13/2018. (VI. 14. EMMI. rendelet alapján) Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. A 2018/2019. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 180 nap. A szorgalmi idő …

Olvass tovább

Az országos kompetenciamérés eredményei

Az Országos kompetencia mérés eredményei a 6. évfolyamon   Telephely Országos   Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 2008 521 525 499 519 2009 519 573 489 513 2010 1507 1514 1498 1483 2011 1722 1683 1486 1465 2012 1686 1452 1489 1472 2013 1550 1443 1489 1497 2014 1519 1659 1491 1481 2015 1433 1431 1497 …

Olvass tovább

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha: felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, …

Olvass tovább

Bemutatkozás

Településünk könyvtári ellátásának hosszú évtizedekre visszanyúló múltja van. Eredetileg az 1950-es évek végén hozták létre azzal a céllal, hogy a falu lakossága számára a kultúra, a művelődés elérhető közelségbe kerüljön. A népkönyvtár a kultúrház, ifjúsági részlegében talált otthonra, egészen a rendszerváltás hajnaláig látogathatták itt az olvasók. Ekkor költözött át jelenlegi helyére, az újonnan átadott általános …

Olvass tovább

Beszámoló

A beszámoló az érvényben lévő Pedagógiai program, Munkaterv, munkaközösségek munkaterve és éves beszámolója alapján készült. A beszámoló célja: A fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok alapján megvalósult nevelő-oktató munka, a tanév elemzése, értékelése. Tanév Letöltés 2016/2017 2016-2017. tanév végi beszámoló 2017/2018 Bethlen Gábor Tagintézmény 2017/2018. tanév végi beszámolójaAlsós munkaközösség beszámolója Felsős munkaközösség beszámolója Irodalmi színpad …

Olvass tovább

DÖK bemutatkozás

A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Iskolánkban több éve működik a diákszervezet. A hagyományoknak megfelelően szervezzük meg az éves munkát. Szeptemberben megválasztjuk az osztály diákképviselőit, illetve az iskola diákvezetőjét. A diákönkormányzat munkáját a nevelőtestület egyetértésével az intézményvezető által megbízott tanár segíti, aki rendszeresen felveszi a kapcsolatot az …

Olvass tovább

Farsang

Az osztályok már hetekkel korábban elkezdték a készülődést. A már hagyománnyá vált 8. osztályos tanulók keringője illetve az osztálytáncokon kívül az alsó tagozatos gyermekek egyéni jelmezes bemutatóval is szórakoztatták a közönséget. A résztvevőket csokoládéval, péksüteménnyel, ivólével jutalmaztuk. Tombola sorsolás is volt, melyhez megvásároltuk a tombola tömböket, megszámoztuk azokat és lepecsételtük, illetve tombola díjakat is vásároltunk …

Olvass tovább

Galéria – Határtalanul Szlovákiában

Galéria – Húsvéti projekt

Galéria – Iskolai kirándulás

Galéria – Madarak és Fák napja

Galéria – Március 15.

Galéria – Vajai kirándulás

Gyermeknap

Hamarosan …

Házirend

A házirend az iskolai közösség munkájának, megtartásának,együttélésének azon alapszabályit tartalmazza, melyek megalkotásában az iskola teljes közössége részt vett. Szilárd alapja a kölcsönös tiszteletadás: tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus, tanuló-iskolai dolgozó, tanuló-szülő, szülő-pedagógus, szülő-iskolai dolgozó, pedagógus-iskolai dolgozó között. A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, és addig tart ameddig a tanuló az általános iskolába tanulmányait be nem fejezi, …

Olvass tovább

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók száma

Évfolyamok Létszám Osztályfőnök Egyéb információ SNI Gyvk HH HHH 1. évfolyam 25 fő Szotákné Ujvári Erika 1 fő 25 fő 16 fő 8 fő 2. évfolyam 24 fő Baráthné Filep Erzsébet 0 fő 13 fő 17 fő 6 fő 3. évfolyam 16 fő Vitális István 1 fő 16 fő 11 fő 5 fő 4. évfolyam …

Olvass tovább

Iskolai rendezvények

A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja Ünnep, megemlékezés megnevezése Az ünnepség (ünnep) megtartásának időpontja A szervezésért felelős pedagógus(ok) A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok Tanévnyitó ünnepély 2019. szept. 2. Baráthné Filep Erzsébet, Jónás Ferenc 1 – 8. osztály Aradi vértanúk (október 6.) Október 4. Jónás Ferenc 1 – 8. osztály Nemzeti ünnep (október 23.) Október 22. …

Olvass tovább

Iskolánk története

Hamarosan …

Iskolánkról

Kapcsolat

  Levelezési cím: 4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 58.   Elektronikus levél: ilk.iskola@gmail.com diakcsaba.iskola@gmail.com   Telefon:   Facebook:  https://www.facebook.com/gabor.bethlen.779   YouTube:

KRÉTA

Ezen az oldalon az elektronikus ellenőrző használatával kapcsolatos információk, segédanyagok találhatók meg! Általános Iskola: Az általános iskola elektronikus naplója (ellenőrzője) az https://klik201231009.e-kreta.hu  oldalon érhető el! Az általános iskola Elektronikus ügyintézői modulja– e-Ügyintézés a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon érhető el! Pedagógusoknak: Az elektronikus napló felhasználói kézikönyvét az alábbi linkre kattintva érheti el: Felhasználói Kézikönyv – Elektronikus napló Diákoknak, …

Olvass tovább

Különös közzétételi lista

Iskolánk Különös közzétételi listája >> ide kattintva << tölthető le. A dokumentum megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, ami képre kattintva tölthető le. Tartalom: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma 3. Az országos kompetenciamérés eredményei 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 5. Továbbtanulási mutatók 6. A tanórán kívüli …

Olvass tovább

Menő menza

Sajtóközlemény EFOP-1.8.5-17-2017-00377 „Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok az Ilki Bethlen Gábor Általános Iskolában” Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok című pályázatra iskolánk is pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A pályázat célja a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása …

Olvass tovább

Mikulás

2017. december 6-án a hagyományoknak megfelelően tartottuk a Mikulás napot. Iskola szinten kijelöltük a Télapót és kíséretét, valamint segítőit a 8. osztályos tanulók közül. Elkészítettük az iskolai hirdetőtáblákra az esemény meghívóját. Begyűjtöttük a szülőktől a Mikulás csomagokat és előkészítettük kiosztásra. Átvettük a 2. osztályosok ajándékát (papírmikulás), mellyel az óvodásokat ajándékozta meg a Mikulás 1-1 szem …

Olvass tovább

Munkaterv

Az iskolai munkaterv célja, hogy meghatározza a tanév helyi rendjét, szabályozza az iskola nevelő-oktató munkáját és lebontsa az éves feladatokat. A munkaterv a köznevelésre vonatkozó hatályos törvényi  előírásoknak megfelelő intézményi működést biztosítja, betartva a KLIK fenntartói utasításaiban foglaltakat. Tagintézményünk idei tanév munkaterve is a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény és …

Olvass tovább

Névadónk

Tagintézményünk névadója, Bethlen Gábor 1613-tól 1623-ig erdélyi fejedelem, 1620-21–ig választott magyar király volt. A reformált hitű uralkodó a történelmi források szerint istenfélő (imádkozó) nagyúrként kormányozta országát, és harcolt a vallásszabadságért a Habsburg önkényuralommal szemben. Tevékenysége következtében Erdély felvirágzott, az utókor ezt az időt aranykornak nevezi.  Tiszántúli nemesi családból származott, Báthory Zsigmond fejedelem udvarában nevelkedett. Már …

Olvass tovább

Ökoiskola

Ökoiskola dokumentumai

Ökocsoport munkaterve 2019-2020

Pályázataink

      2019-2020-as tanév   Pályázat Bővebben  RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 “Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” “Tanszercsomagok” Link               2018-2019-es tanév   Pályázat   Bővebben A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok               2017-2018-as tanév   Pályázat Bővebben EFOP-1.8.5-17-2017-00377 “Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő …

Olvass tovább

Pedagógiai program

Az 1993-as közoktatási tv. alapján előírt, az egyes magyarországi nevelési-oktatási intézmények pedagógiai tevékenységének alapelveit meghatározó dokumentum. Az iskola pedagógiai programja tartalmazza: az intézményben folyó nevelés és oktatás céljait; az isk. helyi tantervét; az iskolai életet; a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket; a gyermek- és ifjúságvédelemmel …

Olvass tovább

Sportnap

2019. szeptember 27-én iskolánk diákönkormányzatának szervezésében idén is megtartottuk a sportnapot. A jeles eseményt a 2019 méteres futás nyitotta meg, melyet a közeli erdőben kellett teljesíteniük iskolánk tanulóinak. A futóverseny eredménye a lányok és a fiúk kategóriájában a következőképpen alakult: Lányok: helyezett: Szabó Eszter 5. osztály helyezett: Kovács Dorina 7. osztály helyezett: Kiss Virág 8. …

Olvass tovább

Szervezeti és Működési Szabályzat

A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és működés alapvető irányelveit és rendszerét. Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. Iskolánk SZMSZ-e >> innen << tölthető le. A dokumentum megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, ami képre kattintva tölthető le.

Tanáraink

Baráthné Filep Erzsébet Baráthné Kalmár Éva Diák Anett Diák Csaba Jónás Ferenc Lengyel Erzsébet Dr. Nagyné Baráth Enikő Pappné Péter Katalin Szotákné Ujvári Erika Tóth Ottó Vitális István Vitális Istvánné

Továbbtanulási mutatók

  2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 Gimnáziumba jelentkezett 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő 4 fő 1 fő Szakközépiskolába/ Szakgimnáziumba jelentkezett 4 fő 7 fő 5 fő 1 fő 5 fő 2 fő Szakiskolai/Szakközépiskolai képzésre jelentkezett 13 fő 8 fő 7 fő 9 fő 11 fő 11 …

Olvass tovább