A hétvégi házi feladatok, a dolgozatírás szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai

A házi feladat (szóbeli, írásbeli) szükségszerű részét képezi a tanulási folyamatnak, hiszen a tanórán elsajátított tanagyag rögzítését, elmélyítését szolgálja.

A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a tanító és a tanár a tanuló életkori sajátosságainak, képességének és tantervi követelményeknek figyelembevételével határozza meg.

A házi feladatot a nevelő óráról órára kijelöli.

Külön házi feladatot hétvégére és szünetekre nem adunk, csak szorgalmi feladatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a hiányok pótlására, vagy ismeretek erősítésére.

Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti utolsó tanítási órán feladatott soros házi feladat.

Az iskola dolgozatok szabályai:

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret, fizika, kémia, biológia és egészségtan, földünk és környezetünk ellenőrzésénél:

  • az 1-4. évfolyamon az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek (év végi felmérés),
  • a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik.
  • az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.

Annak érdekében, hogy a témazáró, ill. felmérő dolgozatokra való felkészülés és felkészítés eredményes legyen, illetve biztosítsuk a tanulók egyenletes terhelését, egy tanítási napon 2-nél több témazáró vagy felmérő dolgozat nem íratható.