Pedagógiai program

Az 1993-as közoktatási tv. alapján előírt, az egyes magyarországi nevelési-oktatási intézmények pedagógiai tevékenységének alapelveit meghatározó dokumentum.

Az iskola pedagógiai programja tartalmazza:

  • az intézményben folyó nevelés és oktatás céljait;
  • az isk. helyi tantervét;
  • az iskolai életet;
  • a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket;
  • a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet;
  • a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot;
  • szakmai képzés esetén a szakmai programot.

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete dolgozza ki, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé

Iskolánk Pedagógiai programja >>innen << tölthető le.
A dokumentum megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, ami képre kattintva tölthető le.