Házirend

A házirend az iskolai közösség munkájának, megtartásának,együttélésének azon alapszabályit tartalmazza, melyek megalkotásában az iskola teljes közössége részt vett.

Szilárd alapja a kölcsönös tiszteletadás: tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus, tanuló-iskolai dolgozó, tanuló-szülő, szülő-pedagógus, szülő-iskolai dolgozó, pedagógus-iskolai dolgozó között.

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, és addig tart ameddig a tanuló az általános iskolába tanulmányait be nem fejezi, illetve tankötelezettsége véget nem ér, vagy szülője, gondviselője más oktatási intézménybe be nem íratja.

Iskolánk Házirendje >> innen << tölthető le.
A dokumentum megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, ami képre kattintva tölthető le.