Munkaterv

A dokumentum megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, ami a képre kattintva tölthető le.

Az iskolai munkaterv célja, hogy meghatározza a tanév helyi rendjét, szabályozza az iskola nevelő-oktató munkáját és lebontsa az éves feladatokat. A munkaterv a köznevelésre vonatkozó hatályos törvényi  előírásoknak megfelelő intézményi működést biztosítja, betartva a KLIK fenntartói utasításaiban foglaltakat.

Tagintézményünk idei tanév munkaterve is a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény és Ilk település hagyományaira, értékeire építve, a nevelőtestület jelen tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek.

Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; a teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői igényeket, elvárásokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára.

Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozzon. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét.

Az intézmény vezetésének felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személy i és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával a tanév folyamán biztosítsa.

A dokumentum megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, ami a képre kattintva tölthető le.

Tanév Letöltés
2018/2019 Munkaterv 2018-2019 Bethlen Gábor Tagintézmény
Munkaterv 2018-2019 Alsós munkaközösség
Munkaterv 2018-2019 Felsős munkaközösség
Munkaterv 2018-2019 DÖK
Munkaterv 2018-2019 Orvosi-Védőnői szolgálat
2019/2020 Munkaterv 2019-2020 Bethlen Gábor Tagintézmény
Munkaterv 2019-2020 Alsós munkaközösség
Munkaterv 2019-2020 Felsős munkaközösség
Munkaterv 2019-2020 DÖK
Munkaterv 2019-2020 Orvosi-Védőnői szolgálat
2020/2021 Munkaterv 2020/2021. tanév Bethlen Gábor Tagintézmény
2021/2022 Munkaterv 2021/2022. tanév Bethlen Gábor Tagintézmény
2022/2023 Munkaterv 2022-2023. tanév Bethlen Gábor Tagintézmény
2023/2024

Munkaterv 2023-2024

Alsós munkaközösség munkaterve 2023-2024

Felsős munkaközösség munkaterve 2023-2024

2024/2025