Iskolai rendezvények

A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

Ünnep, megemlékezés megnevezése Az ünnepség

(ünnep)
megtartásának

időpontja

A szervezésért

felelős
pedagógus(ok)

A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok
Tanévnyitó ünnepély 2019. szept. 2. Baráthné Filep Erzsébet,
Jónás Ferenc
1 – 8. osztály
Aradi vértanúk (október 6.) Október 4. Jónás Ferenc 1 – 8. osztály
Nemzeti ünnep (október 23.) Október 22. Jónás Ferenc, Molnárné Bacskai Ilona 1 – 8. osztály
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) Február 25. Lengyel Erzsébet 1 – 8. osztály
Nemzeti ünnep (március 15.) Március13. Jónás Ferenc, Molnárné Bacskai Ilona 1 – 8. osztály
A holokauszt áldozatai (április 16.) Április 16. Lengyel Erzsébet 1 – 8. osztály
Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Június 4. Lengyel Erzsébet 1 – 8. osztály
Ballagás és Tanévzáró ünnepély (június) 2020. Június 20. 7 – 8. of.,Dr. Nagyné Baráth Enikő,

Jónás Ferenc, Molnárné Bacskai Ilona,

Barátné Filep Erzsébet

5 – 8. osztály

Az október 23-ai és március 15-ei ünnepnapot a megelőző munkanapon tartjuk. Az aradi vértanúkról (október 6.) és a nemzeti összetartozás napjáról (június 4.) szóló megemlékezésünket az adott napon (ha hétvégre esik, akkor az előző tanítási napon) tartjuk

Szeptember 29-én tanítás nélküli munkanapon emlékezünk meg a pákozdi csatáról, akadályversennyel egybekötve.

Minden év novemberében névadónk tiszteletére Bethlen hetet szervezünk.

Tanórai foglalkozások keretében emlékezünk meg a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól (február 25.), a holokauszt áldozatairól (április 16.).

A Mikulás napi és az anyák napi ünnepséget a hagyományoknak megfelelően tartjuk meg (alsó tagozat, illetve DÖK szervezésben).