Az iskolai tanév helyi rendje

A szorgalmi idő

(a 13/2018. (VI. 14. EMMI. rendelet alapján)

Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk.

A 2018/2019. tanévben a szorgalmi idő

  • első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és
  • utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő).

A tanítási napok száma 180 nap.

A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2020. január 31-ig (péntek) kapják kézhez a tanulók.

A szorgalmi idő második féléve, a szorgalmi idő utolsó napjáig, azaz 2020. június 15-ig (hétfő) tart.

A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése alapján:

„Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak es a fenntartónak.”

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

Diákönkormányzat szervezésében 1 nap (Gyermeknap)
Pályaorientáció 1 nap
Továbbképzés 2 nap
Tanév végi feladatok 2 nap

A szünetek időtartama

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 04. (hétfő).

A téli szünet  előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

(a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet és a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelt alapján)

A nevelőtestületi értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős
2019. augusztus 29. A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás

Tanévnyitó értekezlet

Tagintézmény-vezető
2019. szeptember 09-20. Szakmai értekezlet Tagintézmény-vezető
2019. december Időszerű feladatok Tagintézmény-vezető
2020. január 24. Félévi osztályozó értekezlet Tagintézmény-vezető
2019. január 24 – február 07. Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

– pedagógiai munka elemzése, értékelése,

– a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

Igazgató,

Tagintézmény-vezető

2020. március Időszerű feladatok Tagintézmény-vezető
2020. május Felkészülés a tanulmányi tanévzárásra Tagintézmény-vezető
2020. június 15. Év végi osztályozó értekezlet Tagintézmény-vezető
2020. június 16-30. tanévzáró értekezlet

– szakmai munka értékelése

Tagintézmény-vezető