Értesítés a 2018/2019-es tanévre történő iskolai beiratkozásról

Tanköteles: 2012. augusztus 31-ig született gyermek

Az iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. Csütörtök                  8.00 – 19.00

2018. április 13. Péntek                         8.00 – 18.00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény)
  • a gyermek TAJ kártyája

Olvass tovább

Mit ünneplünk március 15-én?

Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15 megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.

Az ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra.

Olvass tovább

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. (szerda).

Etika/Hit- és erkölcstan tájékoztató nap

Értesíti a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézménye a lakosságot, hogy a 2018/2019-es tanév etika/hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban, 2018. március 12-én, hétfőn, 1400 órai kezdettel az iskola tájékoztató napot tart.

A tájékoztatást Diák Csaba tagintézmény-vezető, illetve a református egyház jogi személye, Csegei István esperes úr tartja.